Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πιθανότητες. Άσκηση 3

Γνωμικό 11

Ένας καλός συλλογισμός, όταν γίνει κοινό δόγμα της πολιτείας, ονομάζεται νόμος.

Πλάτων 

Ισοσκελές τρίγωνο. Άσκηση 1


Τράπεζα Θεμάτων.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Γνωμικό 10

Η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.

Πλάτων

Πιθανότητες. Άσκηση 2

Πλάτων( 427-347 π.Χ. , Φιλόσοφος)

  Ο Πλάτων ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας. Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, τοΣυμπόσιο όπου μιλά για την φύση του έρωτα, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους, περιέγραψε την ιδανική πολιτεία. Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36 και όλα, εκτός από την Απολογία, διαλογικά. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και ο ιδρυτής της Ακαδημίας.

Περισσότερα: wikipedia.org

Παράγωγος αθροίσματος


Θέμα γενικών εξετάσεων 1989 - 4η Δέσμη.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Μιγαδικοί αριθμοί. Άσκηση 29


Θέμα γενικών εξετάσεων 1984 - 1η Δέσμη.

Γνωμικό 9

Απ’ όλους τους κλέφτες, οι μωροί είναι οι χειρότεροι. Αυτοί σου κλέβουν τον χρόνο και το κέφι.

Γκαίτε

Σχολικό ημερολόγιο 2014 - 2015

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Γνωμικό 8

Είναι τιμιότερο να κινδυνέψουμε για να σώσουμε ένα ένοχο, παρά να καταδικάσουμε ένα αθώο.

Βολταίρος

Παράγωγος. Άσκηση 8


Θέμα γενικών εξετάσεων 1989 - 4η Δέσμη.

147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1.  ΕΠΟΥ ΘΕΩ50.  ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ99.   ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ
        ΜΕΤΑΝΟΕΙ
2.  ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ51.  ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ100. ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ
3.  ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ52.  ΧΡΗΣΜΟΥΣ
       ΘΑΥΜΑΣΕ
101. ΟΜΟΝΟΙΑΝ
        ΔΙΩΚΕ
4.  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ53.  ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ102. ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ
5.  ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ54.  ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ103. ΒΙΑΝ
        ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ
6.  ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ55.  ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ104. ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ
7.  ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ56.  ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ105. ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ
        ΦΟΒΟΥ
8.  ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ57.  ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ106. ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ
        ΠΑΤΡΙΔΟΣ
9.  ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ58.  ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ107. ΕΧΘΡΟΥΣ
        ΑΜΥΝΟΥ
10.  ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ59.  ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ108. ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ
        ΚΑΥΧΩ
11.  ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ60.  ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ109. ΜΗ ΑΡΧΕ
        ΥΒΡΙΖΕΙΝ
12.  ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ61.  ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ110. ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ
13.  ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ62.  ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ111. ΕΥΓΝΩΜΩΝ
        ΓΙΝΟΥ
14.  Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ63.  ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ112. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ
15.  ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ64.  ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ113. ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ
16.  ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ65.  ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ114. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
        ΑΠΕΧΟΥ
17. ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ66.  ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ115. ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ
18. ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ67.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ116. ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI
19. ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ68.  ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ117. ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ
20. ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ69.  ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ118. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ
        ΦΕΥΓΕ
21. ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ70.  ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ119. ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ
22. ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ71.  ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ120. ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ
23. ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ72.  ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ121. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ
24. ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ73.  ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ122. ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ
25. ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ74.  ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ123. ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ
        ΜΑΧΟΥ
26. ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ75.  ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ124. ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ
27. ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ76.  ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ125. ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ
28. ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ77.  ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ126. ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ’
        ΕΥΚΛΕΙΑΣ
29. ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ78.  ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ127. ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ
30. ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ79.  ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ128. ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ
31. ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ80.  ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ129. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ
32. ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ81.  ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ130. ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ
33. ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ82.  ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ131. ΧΑΡΙΖΟΥ
        ΕΥΛΑΒΩΣ
34. ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ83.  ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ132. ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ
35. ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ84.  ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ133. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ
36. ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ85.  ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ134. ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
37. ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ86.  ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ135. ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
38. ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ87.  ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ136. ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ
        ΦΥΛΑΤΤΕ
39. ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ88.  ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ137. ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ
40. ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ89.  ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ138. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ
        ΦΡΟΝΥΜΩΣ
41. ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ90.  ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ139. ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ
        ΛΥΠΟΥ
42. ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ91.  ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ140. ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ
43. ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ92.  ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ141. ΤΕΛΕΥΤΩΝ
        ΑΛΥΠΟΣ
44. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ93.  ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ142. ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ
45. ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ94.  ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ143. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
        ΘΗΡΩ
46. ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ95.  ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ
       ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ
144. ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ
47. ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ96.  ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ145. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ
        ΣΤΕΦΑΝΟΥ
48. ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ97.  ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ146. ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ
        ΓΕΛΑ
49. ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ98.  ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ147. ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ
        ΜΗΔΕΝΙ

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ευθεία. Άσκηση 6


Θέμα γενικών εξετάσεων 1984 - 1η Δέσμη.

Γνωμικό 6

Διαφωνώ με ό, τι λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες.

Βολταίρος

Βολταίρος


Voltaire (1694-1778 , Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)
 Ο Φραγκίσκος Μαρία Αρουέ (François-Marie Arouet), ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Βολταίρος (Voltaire), ήταν Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και δοκιμιογράφος. Θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Θεωρείται επίσης -όχι άδικα- ο πιο σημαντικός άνθρωπος του 18ου αιώνα.
 Παρόλο που άσκησε τεράστια επιρροή στο Ευρωπαϊκό πνεύμα, το έργο του δεν ήταν ανάλογης αξίας. Ξεχωρίζουν : "Οιδίπους" (1718), "Ερρικειάς" (La Henriade, 1728), "Ζαΐρα" (Zaïre, 1732), "Ο Αγαθούλης" (L'ingénu, 1767), "Μερόπη" (1743), "Καντίτ" (Candide, 1759)

Πηγή : gnomikologikon.gr
Περισσότερα: wikipedia.org

Αναλογίες. Άσκηση 1


Άσκηση του σχολικού βιβλίου.

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα αεροπλάνο απογειώνεται...

Ένα αεροπλάνο απογειώνεται από ένα σημείο της Γης και πετά 100 μίλια νότια μετά 100 μίλια δυτικά και τέλος 100 μίλια βόρεια. Το περίεργο είναι ότι καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο απ’ το οποίο ξεκίνησε.
1. Ποιο σημείο της Γης είναι αυτό;
2. Υπάρχει άλλο τέτοιο σημείο;

Γνωμικό 5

Η δόξα μοιάζει με τον κύκλο που γίνεται στο νερό. Ποτέ δεν σταματάει να απλώνεται.

Σαίξπηρ

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Γνωμικό 3

Δεν υπάρχει βιβλίο τόσο ευανάγνωστο όσο ο βίος του ανθρώπου.

Γκαίτε

Ασκήσεις με σφαιρικά βαράκια - Kettlebell a

Παράγωγος. Άσκηση 10


Θέμα γενικών εξετάσεων 1983 - 1η Δέσμη.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Γνωμικό 2

Η θέληση μου είναι μεγάλη, παρόλο που η προσφορά μου είναι μικρή.

Σαίξπηρ

Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-1832 , Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος)

 Υπήρξε ένας από τους γίγαντες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνεύματος. Διακρίθηκε ως ποιητής, συγγραφέας, δραματουργός, φιλόσοφος, ζωγράφος, θεολόγος, επιστήμονας και πολιτικός. Απέκτησε την παγκόσμια φήμη σε ηλικία 25 ετών με τη δημοσίευση του μυθιστορήματος "Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου". Το magnus opus είναι ο "Φάουστ", έργο πάνω στο οποίο δούλεψε για 60 χρόνια.

Άλλα έργα του "Ο Γκαιτς φον Μπερλίχινγκεν με το σιδερένιο χέρι", "Ταξίδι στην Ιταλία", τα δράματα "Ιφιγένεια εν ταύροις", "Έγκμοντ", το έπος "Ερμάνος και Δωροθέα", "Τα χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ", η υπέροχη αυτοβιογραφία του με τίτλο "Ποίηση και Αλήθεια". Ήταν ο εμπνευστής της ιδέας της Weltliteratur (παγκόσμια λογοτεχνία) δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις λογοτεχνίες των άλλων δυτικών χωρών καθώς και της Αραβικής, της Περσικής και της Αρχαιοελληνικής. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της κίνησης "Κλασικισμός της Βαϊμάρης".

 Πρέπει να επισημάνουμε ότι από αυτόν κυρίως ξεκίνησε το διαρκές "κόλλημα" της Γερμανικής κουλτούρας με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο ίδιος ήθελε να τον θυμούνται περισσότερο για τη συμβολή του στην Οπτική (θεωρία χρωμάτων κλπ)!

Πηγή : gnomikologikon.gr
Περισσότερα : wikipedia.org

Αποσπάσματα θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι το 2014 - Συναρτήσεις γενικής παιδείας (Θεωρία - Ασκήσεις). Αποσπάσματα θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι το 2014 - Συναρτήσεις γενικής παιδείας (Θεωρία - Ασκήσεις). Για τους καθηγητές και τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
 William Shakespeare ( 1564-1616 , Άγγλος συγγραφέας)


 Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από τον Σαίξπηρ. Κάθε στίχος του τεράστιου έργου του είναι και ένα μνημειώδες απόφθεγμα! Θεωρείται μια από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, ενώ τα θεατρικά του παίζονται έως σήμερα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον. Ο Σαίξπηρ κατάφερε να χειριστεί με απόλυτη δεξιοτεχνία τόσο την κωμωδία όσο και το δράμα και την τραγωδία.
Μερικά από τα έργα του: Η Τρικυμία, Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων, Πολύ Κακό για το Τίποτα, Αγάπης Αγώνας Άγονος, Όνειρο Θερινής Νυκτός, Ο Έμπορος της Βενετίας, Όπως σας αρέσει, Το Ημέρωμα της Στρίγγλας, Ριχάρδος ο Γ', Κοριολανός, Τίτος Ανδρόνικος, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Ιούλιος Καίσαρας, Μάκβεθ, Άμλετ, Βασιλιάς Ληρ, Οθέλλος.

Πηγή : gnomikologikon.gr
Περισσότερα : wikipedia.org

Η παράγωγος συνάρτησης


Θέμα γενικών εξετάσεων 1988 - 4η Δέσμη.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε ποιο είναι το λαχανικό για τέλεια όραση και προστασία από τον καρκίνο


Θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες τροφές και όχι άδικα. Πιστεύεται ότι το συγκεκριμένο λαχανικό καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως το Αφγανιστάν χιλιάδες χρόνια πριν ως μία μικρή διχαλωτή πορφυρή ή κίτρινη ρίζα, υφή «ξύλου» και … πικρή γεύση.
 Ο λόγος γίνεται για το καρότο. Το σύγχρονο καρότο έχει καλλιεργηθεί ώστε να είναι γλυκό, τραγανό και αρωματικό.

 Θρεπτική αξία
 Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, το μισό φλιτζάνι ψιλοκομμένα καρότα (αυτό θεωρείται το κανονικό μέγεθος μιας μερίδας) παρέχει 25 θερμίδες, 6 γραμμάρια υδατάνθρακες, 3 γραμμάρια σακχάρων και 1 γραμμάριο πρωτεΐνης.
 Τα καρότα είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α και παρέχουν το 210% των ημερήσιων αναγκών του μέσου ενήλικα. Παρέχουν επίσης το 6% των αναγκών του σε βιταμίνη C, το 2% των αναγκών του σε ασβέστιο και το 2% των αναγκών του σε σίδηρο ανά μερίδα.
 Η αντιοξειδωτική βήτα-καροτίνη είναι αυτή που δίνει στο καρότο το φωτεινό πορτοκαλί χρώμα του. Το β-καροτένιο απορροφάται στο έντερο και μετατρέπεται σε βιταμίνη Α κατά τη διάρκεια της πέψης. Τα καρότα περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, βιταμίνη Κ, κάλιο, φυλλικό οξύ, μαγγάνιο, φώσφορο, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και ψευδάργυρο.

 Τέλεια όραση και ασπίδα κατά του καρκίνου
 Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών από φρούτα και λαχανικά μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων.

 Καρκίνος: Τα καροτενοειδή έχει αποδειχθεί ότι έχουν αντικαρκινική δράση χάρη στην αντιοξειδωτική συμβολή τους στη μείωση των ελεύθερων ριζών στον οργανισμό.

 Καρκίνος του πνεύμονα: Έρευνα που δημοσιεύθηκε στην διεθνή επιστημονική επιθεώρηση Epidemiol διαπίστωσε ότι εν ενεργεία καπνιστές που δεν κατανάλωναν καρότα στην διατροφή τους είχαν τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα σε σύγκριση με όσους έτρωγαν καρότα περισσότερο από μία φορά.

 Καρκίνος του παχέος εντέρου: Η κατανάλωση β-καροτένιου έχει αποδειχθεί πως επιδράει αντιστρόφως ανάλογα στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου, σε έρευνα που βασίστηκε στον ιαπωνικό τρόπο διατροφής και δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Clinical Oncology.

Λευχαιμία: Το εκχύλισμα χυμού καρότων αποδείχθηκε ότι καταστρέφει τα κύτταρα λευχαιμίας και αναστέλλει την εξέλιξη τους, σύμφωνα με έρευνα του 2011 που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Medicinal Food.

 Καρκίνος του προστάτη: Στους άντρες νεαρής ηλικίας, οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε β-καροτίνη μπορεί να παίξει προστατευτικό ρόλο κατά του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ.

 Όραση: Η ανεπάρκεια βιταμίνης Α προκαλεί τα εξωτερικά τμήματα των φωτοϋποδοχέων του ματιού να υπολειτουργούν, καταστρέφοντας την κανονική όραση. Το πρόβλημα λύνεται με αύξηση της πρόσληψης βιταμινών A μέσω τροφών πλούσιων σε βήτα-καροτίνη.

Πηγή: http://www.trelokouneli.gr/

Παράγωγος. Άσκηση 8

Θέμα γενικών εξετάσεων 1988 - 4η Δέσμη.

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Το μέτρημα - Νατάσσα Μποφίλιου
Το μέτρημα – 2010

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
1. Νατάσα Μποφίλιου

Τους ανθρώπους της ζωής μου
κάθισα να τους μετρήσω
τους παρόντες, τους απόντες
κάνα δυο περαστικούς.
Όσους ήρθαν για να μείνουν
όσους έφυγαν πριν γίνουν,
τους κοινόχρηστους, τους ξένους,
τους πολύ προσωπικούς.

Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι
ή μου βγαίνουνε πολλοί
κι είναι η μοναξιά που επείγει
ό, τι με μελαγχολεί.
Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι
ή μου βγαίνουνε πολλοί
σ’ ένα μέτρημα που ανοίγει
την παλιά μου την πληγή.

Τους ανθρώπους της ζωής μου
θα ’ θελα να τους κρατήσω...
Τα αγρίμια, τους αγγέλους
και τους πιο κανονικούς.
Όσους άφησαν σημάδι
όσους πήρε το σκοτάδι,
τους εκείνους, τους τυχαίους
τους πολύ προσωπικούς.

Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι
ή μου βγαίνουνε πολλοί
κι είναι η μοναξιά που επείγει
ό, τι με μελαγχολεί.
Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι
ή μου βγαίνουνε πολλοί
σ’ ένα μέτρημα που ανοίγει
την παλιά μου την πληγή.

Άνθρωποι μόνοι που άφησαν σκόνη
φιλίες και αγάπες που πήραν οι δρόμοι
κλεμμένοι, κρυμμένοι, κρυφά δανεισμένοι
τυχαίοι, γενναίοι, δειλοί, φοβισμένοι
δικοί μου και ξένοι, λαμπροί και θλιμμένοι
σε σχέσεις, σε σπίτια καλά κλειδωμένοι.
Χαρούμενοι, άσχετοι, συνεπιβάτες
Μποέμ καλλιτέχνες, παιδιά με γραβάτες.
Εχθροί μου και φίλοι, μικροί και μεγάλοι
που δίνουν με μέτρο, που κάνουν σπατάλη.
Αγάπες που έμοιαζαν να `χουν αξία
και άλλες που ξέμειναν στη χειραψία
Φτωχοί συγγενείς που σερβίρουν τα έτοιμα
οι λογικοί κι όσοι ζουν με το αίσθημα.
Οι λογικοί κι όσοι ζουν με το αίσθημα
Οι λογικοί κι όσοι ζουν με το αίσθημα...
Όσοι ζουν με το αίσθημα....
Φοβάμαι...πως χάνω το μέτρημα ....

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014