Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Προτεινόμενα θέματα κατεύθυνσης από την εφημερίδα

Άσκηση Γεωμετρίας 107


Άσκηση Γεωμετρίας 106


Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Άσκηση Γεωμετρίας 211
  Με κέντρα τις κορυφές ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ ζωγραφίζουμε δύο κύκλους ακτίνας 1 και δύο μεγαλύτερους κύκλους. Οι μεγάλοι κύκλοι είναι ίσοι μεταξύ τους, εφάπτονται ο ένας στον άλλον και εφάπτονται στους μικρούς κύκλους.
  Να βρείτε την ακτίνα των μεγάλων κύκλων.Πηγή: Καγκουρό Ελλάς