Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Μετρικές Σχέσεις. Άσκηση 2

Τράπεζα Θεμάτων - Γεωμετρία Β΄Λυκείου

5ο Κεφάλαιο - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια


 2ο Θέμα       

 4ο Θέμα

6ο Κεφάλαιο - Εγγεγραμμένα σχήματα

 2ο Θέμα

 4ο Θέμα


7ο Κεφάλαιο - Αναλογίες

2ο Θέμα                                                                      
             
            
4ο Θέμα

8ο Κεφάλαιο - Ομοιότητα

 2ο Θέμα     
             
4ο Θέμα
           

9ο Κεφάλαιο - Μετρικές σχέσεις

 2ο Θέμα       


4ο Θέμα

Τριγωνομετρία. Άσκηση 32

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Τράπεζα Θεμάτων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

1ο Κεφάλαιο - Γραμμικά Συστήματα
1.1 Γραμμικά συστήματα.
2ο Θέμα 
                                                               

4ο Θέμα                                                                 

1.2 Μη γραμμικά συστήματα.

2ο Θέμα             

            

4ο Θέμα


2ο Κεφάλαιο - Ιδιότητες Συναρτήσεων
              
2ο Θέμα
            

4ο Θέμα

3ο Κεφάλαιο - Τριγωνομετρία

  2ο Θέμα   18486       

            

4ο Θέμα


4ο Κεφάλαιο - Πολυωνυμικές Εξισώσεις

5ο Κεφάλαιο - Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

Πόσο ψηλό είναι το τραπέζι; How high is table?

Ευθεία. Άσκηση 26

Τράπεζα Θεμάτων - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

                                                           
       3ο Κεφάλαιο - Τρίγωνα

           2ο Θέμα
         

           4ο Θέμα
          
            
4ο Κεφάλαιο - Παράλληλες ευθείες

          2ο Θέμα  

          4ο Θέμα

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Τράπεζα Θεμάτων - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

1ο Κεφάλαιο - Πιθανότητες

               2ο Θέμα                                                                       
                                               5381
                                                                         
              
              4ο Θέμα

                                                                     

2ο Κεφάλαιο - οι Πραγματικοί Αριθμοί
         
              2ο Θέμα

           
             4ο Θέμα

3ο Κεφάλαιο - Εξισώσεις

              2ο Θέμα 
          
            

              4ο Θέμα

4ο Κεφάλαιο - Ανισώσεις

              2ο Θέμα        
              
             

              4ο Θέμα

5ο Κεφάλαιο - Πρόοδοι

             2ο Θέμα
       
               


              4ο Θέμα
  

6ο Κεφάλαιο - Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων


              
             2ο Θέμα

             4ο Θέμα

7ο Κεφάλαιο - Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

             2ο Θέμα

             4ο Θέμα
Σύνθετα Θέματα

            2ο Θέμα        
        
            

             4ο Θέμα

Πιθανότητες. Άσκηση 40

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΟΥΕΦΑ - Γιουρόπα Λιγκ- Πρόγραμμα - γύρος των 32 - 1η φάση - 2018-2019


Τράπεζα Θεμάτων - Άλγεβρα Α΄Λυκείου

1ο Κεφάλαιο - Πιθανότητες

               2ο Θέμα                                                                       
                5382    5387
                                                                         
              
              4ο Θέμα

                                                                     


2ο Κεφάλαιο - οι Πραγματικοί Αριθμοί
           
              2ο Θέμα

           
             4ο Θέμα

3ο Κεφάλαιο - Εξισώσεις

              2ο Θέμα 
          
            

              4ο Θέμα

4ο Κεφάλαιο - Ανισώσεις

              2ο Θέμα        
              
             

              4ο Θέμα

5ο Κεφάλαιο - Πρόοδοι


             2ο Θέμα
       
               


              4ο Θέμα
  

6ο Κεφάλαιο - Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων


              
             2ο Θέμα

             4ο Θέμα

7ο Κεφάλαιο - Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων


             2ο Θέμα

             4ο Θέμα
Σύνθετα Θέματα


            2ο Θέμα        
        
            

             4ο Θέμα

ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ - Πρόγραμμα 12, 13, 19, 20-02-2019 - Γύρος των 16 - 1η φάση - 2018-2019


Σούπερ λιγκ - Αποτελέσματα 14ης αγωνιστικής 15, 16, 17-12-2018 - (2018-2019)


Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Άλγεβρα Γ΄ Λυκείου


1ο Κεφάλαιο - Γραμμικά Συστήματα
1.1 Γραμμικά συστήματα.
2ο Θέμα 
                                                                    
               

4ο Θέμα                                                                 

1.2 Μη γραμμικά συστήματα.

2ο Θέμα             

            

4ο Θέμα

2ο Κεφάλαιο - Ιδιότητες Συναρτήσεων
              
2ο Θέμα
             
4ο Θέμα

3ο Κεφάλαιο - Τριγωνομετρία

  2ο Θέμα          

          18561
  

4ο Θέμα


4ο Κεφάλαιο - Πολυωνυμικές Εξισώσεις

5ο Κεφάλαιο - Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Ημερήσιο ΕΠΑΛ

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Εσπερινό ΕΠΑΛ

Άλγεβρα Α΄και Β΄Λυκείου

  
1ο Κεφάλαιο - Πιθανότητες
            
               2ο Θέμα                                                                       

               5384   5388   5391  5394                        5712      
              
              4ο Θέμα

2ο Κεφάλαιο - οι Πραγματικοί Αριθμοί
           
              2ο Θέμα
              5745  6305

             4ο Θέμα

3ο Κεφάλαιο - Εξισώσεις

              2ο Θέμα 
          
              4ο Θέμα

4ο Κεφάλαιο - Ανισώσεις

              2ο Θέμα
              5927   5931           
          
              4ο Θέμα

5ο Κεφάλαιο - Πρόοδοι

             2ο Θέμα
                             7178     
                             7181
       
              4ο Θέμα
  
6ο Κεφάλαιο - Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
              
             2ο Θέμα

             4ο Θέμα

7ο Κεφάλαιο - Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

             2ο Θέμα

             4ο Θέμα
Σύνθετα Θέματα

            2ο Θέμα        

             4ο Θέμα

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

                               Σχολικό Έτος  2020-2021

                                Σχολικό Έτος  2019-2020                              

1o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής. Ηλεκτρομαγνητισμός_Νοέμβριος 2019
2o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής. 5ο Κεφάλαιο_Δεκέμβριος 2019
3o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής. 1ο Κεφάλαιο_Ιανουάριος 2020
4o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής. 3ο Κεφάλαιο_Φεβρουάριος 2020
5o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής_Μάρτιος 2020
6o Διαγώνισμα Θετικής και Τεχνολογικής. Επαναληπτικό_Απρίλιος 2020

                                Σχολικό Έτος  2018-2019

1o Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Κρούσεις_Οκτώβριος 2018
2o Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Ταλαντώσεις_Νοέμβριος 2018
3ο Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Κύματα - Φαινόμενο DOPPLER_Ιανουάριος 2019
4ο Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Ρευστά_Φεβρουάριος 2019
5ο Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Μάρτιος 2019
6ο Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Επαναληπτικό_Απρίλιος 2019

2o Διαγώνισμα θετικής και τεχνολογικής. Ταλαντώσεις_Νοέμβριος 2018