Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Η χρυσή Αθήνα και ο ιερός βράχος της Ακρόπολης

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου. Άσκηση 3


Συναρτήσεις κατεύθυνσης. Άσκηση 24

Συστήματα. Άσκηση 8

Τεστ στην ευθεία - Α΄ Ομάδα

Τριγωνομετρία Β΄ Λυκείου. Άσκηση 4

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου. Άσκηση 3

Όριο - Συνέχεια συνάρτησης κατεύθυνσης. Άσκηση 2

Τριγωνομετρία Β΄ Λυκείου. Άσκηση 3

Το αργό πετρέλαιο

  Τον τελευταίο χρόνο η τιμή του αργού πετρελαίου ανά βαρέλι υπέστη δύο διαδοχικές αυξήσεις, η πρώτη κατά 25% και η δεύτερη κατά 20%. Στο τέλος του χρόνου η τιμή του πετρελαίου ήταν 120$ το βαρέλι. Η αρχική τιμή του πετρελαίου πριν τις αυξήσεις ήταν:
  Α.    70$           Β.    76$           Γ.    80$           Δ. 84$.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Τα καναρίνια


  Σε ένα κλουβί υπάρχουν 8 καναρίνια διαφορετικής αξίας το καθένα. Η μέση αξία των 8 καναρινιών είναι 50€. Μία μέρα, κατά τον καθαρισμό του κλουβιού, έφυγε το πιο όμορφο καναρίνι και έτσι η μέση αξία των 7 καναρινιών που απέμειναν μειώθηκε κατά 10%.
Η αξία του καναρινιού που έφυγε ήταν:
  Α.   55€           Β.    65€           Γ.    75€           Δ.    85€.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Τα χαρτονομίσματα

   Για την εξόφληση ενός δανείου 5050€ δώσαμε σε μία τράπεζα 140 χαρτονομίσματα των 20€ και των 50€ συνολικά. Τα χαρτονομίσματα των 50€ ήταν:
  Α.    65           Β.    75           Γ.   85           Δ.    100.

Συναρτήσεις γενικής παιδείας. Άσκηση 3

Τριγωνομετρία Β΄ Λυκείου. Άσκηση 2

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου. Άσκηση 2

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου. Άσκηση 2

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ιδιότητες των πράξεων στους πραγματικούς αριθμούς 3

Η πιστωτική κάρτα

   Κάτοχος πιστωτικής κάρτας μετάφερε το ποσό των 2000€ από μία τράπεζα σε μία άλλη με την εξής συμφωνία:
Το πρώτο πεντάμηνο θα πληρώσει μηνιαία δόση ίση με το 5% του ποσού που οφείλει χωρίς τόκο. Το ποσό που απομένει θα επιβαρυνθεί με ετήσιο τόκο 4% και θα αποπληρωθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση του όγδοου μήνα από την αρχή της μεταφοράς θα είναι:
  Α.   100€            Β.    120€            Γ.   130€            Δ.    150€.

Όριο - Συνέχεια συνάρτησης κατεύθυνσης. Άσκηση 1

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Συναρτήσεις κατεύθυνσης. Άσκηση 23

Τριγωνομετρία Β΄ Λυκείου. Άσκηση 1

Κατάθεση κεφαλαίου

  Κεφάλαιο τοκίστηκε με σταθερό επιτόκιο για χρονικό διάστημα 15 μηνών και αυξήθηκε κατά το 1/20 αυτού. Το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο τοκίστηκε το κεφάλαιο αυτό είναι:
  Α.   3%          Β.   4%         Γ.   4,5%          Δ.    5%.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου. Άσκηση 1

Ιδιότητες των πράξεων στους πραγματικούς αριθμούς 2

Ιδιότητες των πράξεων στους πραγματικούς αριθμούς 1

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου. Άσκηση 1

Τα τρενάκια

   Δύο παιδιά, για να δοκιμάσουν τα τρενάκια που αγόρασαν, τοποθέτησαν σε ευθεία γραμμή μια σιδηροδρομική τροχιά μήκους 5 μέτρων και τρεις σταθμούς Α, Γ, Β. Οι σταθμοί Α και Β βρίσκονται στα δύο άκρα της τροχιάς, ενώ ο σταθμός Γ βρίσκεται μεταξύ των Α και Β και απέχει 1,5 μέτρο από τον Α. Το τρενάκι Τ1 που διέθετε το πρώτο παιδί και το οποίο κινείται με ταχύτητα 1 μέτρο το δευτερόλεπτο τοποθετήθηκε στο σταθμό Α, ενώ το τρενάκι Τ2 που διέθετε το δεύτερο παιδί και το οποίο κινείται με ταχύτητα 90 εκατοστά του μέτρου το δευτερόλεπτο τοποθετήθηκε στο σταθμό Β. Στο σταθμό Γ τοποθετήθηκε ένα παλιό τρενάκι Τ3 που κινείται με ταχύτητα 50 εκατοστά του μέτρου το δευτερόλεπτο. Τα τρία τρενάκια αναχωρούν συγχρόνως από τους σταθμούς Α, Γ, Β και κινούνται ως εξής:
Τα τρενάκια Τ1 και Τ3 κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση για να συναντήσουν το τρενάκι Τ2 που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όταν ένα τουλάχιστον από τα τρενάκια Τ1, Τ2 συγκρουστεί με το Τ3, τα τρενάκια Τ1 και Τ2 θα απέχουν μεταξύ τους:
  Α.   0 μέτρα          Β.   0,20 μέτρα          Γ.   0,25 μέτρα          Δ.   0,50 μέτρα.

Συστήματα. Άσκηση 7

Τα συλλεκτικά νομίσματα και η τράπεζα

  Μια τράπεζα εξέδωσε 1200 συλλεκτικά νομίσματα κόστους 0,60€ το καθένα. Από αυτή την ποσότητα πούλησε 500 νομίσματα με κέρδος 30% και άλλα 300 με ζημιά 10%. Αν η τράπεζα είχε προγραμματίσει να κερδίσει 20% από την πώληση του συνόλου των νομισμάτων, τότε τα υπόλοιπα νομίσματα πρέπει να πουληθούν με κέρδος:
  Α.    5%            Β.    10%            Γ.   20%           Δ.    30%.

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Τέστ στις Ευθείες (β)

Συναρτήσεις κατεύθυνσης. Άσκηση 22

Συναρτήσεις. Σωστό ή Λάθος 1

Συναρτήσεις γενικής παιδείας. Άσκηση 2

Το βίντεο της χρονιάς, για όσους δίνουν εξετάσεις το 2014