Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Το ασανσέρ

Λόγω περιορισμών στο βάρος, σε ένα ασανσέρ επιτρέπεται να μπούν είτε το μέγιστο 12 ενήλικες είτε το μέγιστο 20 παιδιά. Εννοείται ότι επιτρέπεται να μπούν και ανάμικτοι, ενήλικες και παιδιά. Αν μπήκαν στο ασανσέρ 9 ενήλικες, ποιος είναι ο πιο μεγάλος αριθμός παιδιών που επιτρέπεται να μπεί; (Για πρακτικούς λόγους θεωρούμε ότι οι ενήλικες ζυγίζουν το ίδιο μεταξύ τους και όλα τα παιδιά ζυγίζουν το ίδιο μεταξύ τους)

Α. 3              Β. 4                Γ. 5                    Δ. 6                  Ε 8

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Οι κύβοι

Κόβουμε έναν κύβο με πλευρά 1 μέτρο σε μικρότερους κύβους με πλευρά 10 εκατοστά.
Κατόπιν βάζουμε τους μικρούς κύβους τον ένα πάνω στον άλλον.
Πόσο είναι το ύψος της κατασκευής που θα προκύψει;

Α) 100 μέτρα B) 1 χιλιόμετρο Γ) 10 χιλιόμετρα Δ) 1000 χιλιόμετρα E) 10 μέτρα