Θέματα Καγκουρό

69. Πόσες μέρες θα διαρκέσει το φαγητό για τις γάτες; How many days will the cat food last?

68. Πόσες κότες έχει η γιαγιά; How many hens does granny have?

67. Πόσα είναι τα αχλάδια στον κήπο; How many pears are there in the garden?

66. Πόσα κεριά είναι αναμμένα; How many candles are lit?

65. Ποιος αριθμός είναι το άθροισμα των ηλικιών; What is the sum of the ages?

64. Πόσο είναι το βάρος της Dita; How much does Dita weigh?

63. Ποια είναι η τιμή της ακτίνας r; What is the radius r;

62. Πόσα ορθογώνια υπάρχουν; How many rectangles exist?

61. Ποια είναι η γραφική παράσταση; What is the graph?

60. Ποιο είναι το άθροισμα των ηλικιών; What is the sum of the ages?

59. Πού πρέπει να τοποθετήσουμε τον δίσκο Γ; Where do we have to place disc C?

58. Ποιο είναι το γινόμενο των ψηφίων; What is the product of these digits?

57. Πόσα αγόρια είναι στην τάξη; How many boys are there in the class?

56. Πόσο ψηλό είναι το τραπέζι; How high is table?

55. Ποιο είναι το εμβαδόν της σκιασμένης επιφάνειας;

54. Πόσες μέρες την εβδομάδα δουλεύει η Νάταλι; How many days per week does Nata work?

53. Πόσα πορτοκάλια ζυγίζουν όσο ένα πεπόνι; How many oranges weigh as much as one melon?

52. Ποιος αριθμός βρίσκεται στο μέσο της λίστας; Which number is in the center of the list?

51. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κακοποιών; What is the smallest number of villains?

50. Άθροισμα γωνιών τριγώνου. Άσκηση 2

49. Πόση είναι η ακτίνα του μεγάλου κύκλου; How much is the radius of the big circle?

48. Πόσους βαθμούς έχει η ομάδα D; How many points does team D have?

47. Ποιο ψηφίο αντιστοιχεί στο γράμμα Ν; Which digit correspods to letter N?

46. Πόσοι θετικοί ακέραιοι υπάρχουν εδώ; How many positive integers are there?

45. Πόσες σχέσεις ισχύουν; How many statements are true?

44. The cube of namber is equal to. Η κυβική ρίζα του αριθμού.

43. Ποια είναι η τιμή της διαφοράς; What is the price of the difference?

42. Πόσα ψηφία έχει το αποτέλεσμα; How many digits is the result of the multiplication?

41. Πόσες είναι οι ελιές;

40. Which of the sparrows has turned to look in the opposite? Ποιο από τα σπουργίτια γύρισε και κοίταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση:

39. Πόσοι μαθητές θα φάνε παγωτό σήμερα; How many pupils will eat ice creame today?

38. Where must she place bowl Z? Σε ποια θέση πρέπει να τοποθετήσει την κούπα Ζ;

37. Ποιο σχήμα δεν μπορεί να σχηματιστεί; Which figure cannot by shaped?

36. Ποιο ψηφίο αντιπροσωπεύει ο κύκλος; Which digit does represent the cycle?

35. Σε πόσα μέτρα οι δυο βαλβίδες θα βρεθούν στο χαμηλότερο σημείο; How many measures will    the two valves be at the lowest point?

34. Ποιόν αριθμό είχε διαλέξει; Which number had chosen?

33. Πόσα παιχνίδια έχασε; How many games lost?

32. Ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι! The average number cannot be!

31. Ποια είναι η διαφορά τους; What is their difference?

30. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός αυτών που έφτασαν στον τελικό; What is the minimum number of finalists?

29. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; What's the result;

28. Ποια είναι η άρνηση; What is the negation of the following statement?

27. Ποιο είναι το συνολικό εμβαδόν; What is the total area of the region covered by the five circles?

26. Πόσο είναι το άθροισμα τους; How much is their sum?

25. How long was the pipe? Πόσο ήταν το μήκος της σωλήνας;

24. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα; Which of the following calculationw gives the largest result?

23. Ποιο είναι σίγουρα σωστό; Which of the following is certainly true?

22. Πόσες μπάλες υπάρχουν στο μεγαλύτερο καλάθι; How many balls are there in the largest basket?

21. Πόσες φράουλες θα έχει ο Adam;

20. Γράψε τον καθένα αριθμό - Write each of the numbers

19. Πόσους βατράχους έπιασαν και οι τρεις: - How many frogs did the three pelicans catch all together?

18. Ποια είναι η σκιά του κοριτσιού; - Which is shadow of the girl?

17. Ποια είναι η τιμή;

16. Πόσα είναι τα αγόρια;

15. Πόσοι μικροί κύβοι έχουν μια πλευρά βαμμένη;

14. Πόσα δεν χρησιμοποίησε;

13. Ο όγκος του μεγάλου κυλίνδρου

12. Κολόνες κύβων

11. Πόσες πάπιες...

10. Πόσα γραμμάρια είναι ο κύβος;

9. Γεωμετρία Α΄ Λυκείου. Άσκηση 7

8. Τετράγωνο πάνω σε τρίγωνο

7. Βαμμένοι κύβοι

6. Βαμμένος κύβος

5. Μεγάλος κύβος από μικρά κυβάκια

4. Τραπέζι από κύβους

3. Μικροί κύβοι

2. Τα μπαλόνια

1. Τα σκουλαρίκια


Δεν υπάρχουν σχόλια: