Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Εφαπτομένη σε σημείο της καμπύλης παράλληλη σε ευθεία. Παράγωγος. Άσκηση 1 - Νοέμβριος 2012

GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας
Σε ποια σημεία της καμπύλης της συνάρτησης f(x)=3x/(x+1) η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην ευθεία y=3x+5.

Αλγεβρική ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: