Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι! The average number cannot be!


Δεν υπάρχουν σχόλια: